EDUCACIÓ INFANTIL

L’etapa d’Educació Infantil (EI) comprèn, a la nostra Escola, dels 3 als 5 anys. Aquesta és una etapa amb identitat pròpia, un període bàsic on els infants estructuren i integren les dimensions social, cognitiva, emocional, creativa, moral i cinètica. Per aconseguir-ho, treballem a partir d’un enfocament globalitzador de l’aprenentatge, afavorint l’observació, el descobriment i l’experimentació.

Basem l’aprenentatge en el joc, una eina Aprenem jugant, juguem per aprendre. Amb el joc, l’infant relata, imagina, construeix sentit i s’expressa en llibertatmolt rica amb un potencial pedagògic immens, un instrument poderós de comunicació, de socialització i de desenvolupament moral, a més d’una eina d’expressió i de control emocional. Aprenem jugant, juguem per aprendre. Amb el joc, l’infant relata, imagina, construeix sentit i s’expressa en llibertat.

La infantesa és l'etapa de la vida d'una persona on trobem ritmes maduratius més diferents a causa de l'edat dels alumnes. Per aquesta i altres raons, a la nostra Escola hem creat la Comissió d'Atenció a la Diversitat (CAD), integrada per un equip de mestres i l'equip psicopedagògic del centre; tots plegats conformen l'Equip Psicopedagògic d'Orientació i Suport, que, en comunicació permanent amb el claustre, és a dir, amb el conjunt de mestres o professors de cada etapa, treballa amb els alumnes per respectar els diferents ritmes maduratius a través de grups reduïts, de desdoblaments i, si és el cas, d’atencions individualitzades que tenen com a objectiu fer un seguiment acurat del desenvolupament de cada nen i de cada nena.

Quan un infant arriba a la nostra Escola, es troba amb un entorn acollidor, se sent estimat i acompanyat per les mestres. Això li permetrà Darrere de totes les situacions educatives que experimentarà l’infant hi ha una educació en valors i una educació emocionalestablir el vincle afectiu necessari en qualsevol relació i serà el fonament per a futurs aprenentatges i nous canvis d’etapa. Al mateix temps, es troba amb un entorn estructurat i organitzat d’acord amb unes pautes de comportament que dibuixen uns ritmes. Aquests hàbits i aquestes rutines li proporcionen seguretat i li permeten tenir autonomia i iniciativa personals.

Darrere de totes les situacions educatives que experimentarà l’infant hi ha una educació en valors i una educació emocional. Des d’aquest escenari es treballaran els múltiples aspectes que integren la persona per aconseguir aprendre a ser, aprendre a fer i aprendre a conviure.

A l'etapa d'EI el llenguatge pren una radical importància, ja que és en aquestes edats quan més es desenvolupa i s'estructura. El llenguatge és essencial per a la construcció del coneixement, Ensenyem a parlar i a estructurar el pensament, tant l’individual com el col·lectiuper això ensenyem a parlar i a estructurar el pensament, tant l'individual com el col·lectiu. Amb aquest objectiu, fem un treball profund de consciència fonològica que serà la base per al desenvolupament de la consciència i la competència comunicatives. La lectura i el foment de l’hàbit lector, d’una banda, i la destresa necessària en motricitat fina per desenvolupar l’escriptura, de l’altra, són dues pràctiques recurrents i imprescindibles durant aquests anys.

En aquesta etapa, es constata que la connexió entre les diferents àrees en els projectes de treball, o treball per projectes, ajuda els alumnes a desenvolupar-se integralment i a entendre el món que els envolta. Aquest tipus de treball fa que els infants obtinguin uns procediments que els ajuden a treballar en equip, a organitzar-se per buscar informació, a seleccionar-la, a comprendre-la, a relacionar-la, a assimilar-la i, en definitiva, a convertir-la en coneixement estructurat.

Basem l’aprenentatge de les matemàtiques en els contextos de la vida quotidiana dels infants, com a instrument de coneixement i d’anàlisi de la realitat, de raonament i d’interpretació del món que els és pròxim.

A l’EI entrem en contacte amb la llengua anglesa a través de 

Entenem que les noves tecnologies són un recurs pràctic i immediat per assolir els diferents aprenentatges sense oblidar que estem en una etapa molt experimental i manipulativa. És per això que els recursos dels quals disposem principalment són interactius i ajuden a desenvolupar, també, la creativitat, una altra de les dimensions que des dels llenguatges plàstic, corporal i musical situa l’infant en els camins de la generació d’idees.


Vincles d'interèsTambé et pot interessar...

PORTES OBERTES

Cada any l'escola Vedruna Tordera us ofereix l'oportunitat d'entrar a veure l'escola per dins, amb l'intenció de conèixer millor el centre i el seu...

llegir més »

LLAR D'INFANTS

Podeu consultar el llibret de funcionament de la llar d'infants clicant AQUÍ.   Podeu consultar les capacitats d'aquesta etapa clicant AQUÍ.   ...

llegir més »

SUMMER CAMP 2018

SUMMER CAMP 2018 3r i 4t de primària Vedruna Catalunya Educació, amb la col·laboració de la Fundació Pere Tarrés, organitza unes ...

llegir més »

PROGRAMA ESCOLES VERDES

ENS SUMEM AL PROGRAMA ESCOLES VERDES:   Aquest curs la nostra escola s'ha compromès a innovar, incloure, avançar, sistematitzar i organitzar acci...

llegir més »

ESCOLA D'IDIOMES

  L’Escola d’Idiomes Vedruna Tordera -Activa és l’acadèmia de llengües del col·legi Vedruna Tordera que proporciona l’oportunitat als alumnes d’ap...

llegir més »