Atenció al públic

De 8:00h a 18:00h.

C/ Santa Llúcia, 5

08490 Tordera

93 764 01 97

vedrunatordera@vedruna.cat

AMPA

L'Associació de mares i pares d'alumnes

Què és l’AMPA ? 

És l’Associació de Mares i Pares d’Alumnes de l’Escola Vedruna Tordera, legalment constituïda i de la que formen part la totalitat dels pares d’alumnes o tutors legals que ho desitgin.

L’AMPA està regida per una Junta Directiva que, de manera voluntària, efectua un conjunt de tasques necessàries pel funcionament de l’escola. Aquesta Junta és elegida i aprovada en Assemblea General.

Com funciona? 

L’AMPA, es reuneix, com a mínim, un cop a l’any mitjançant l’Assemblea General, que es convocada pel President de l’AMPA. En aquesta es prenen acords, s’avalua la gestió i es renoven els càrrecs de la Junta Directiva.

La Junta Directiva de l’AMPA es reuneix un cop al mes. La reunió té un ordre del dia, i treballa a partir de la feina preparada per els membres que la formen, les informacions del Consell Escolar i sobre qualsevol altre aspecte d’interès a l’escola.

Quines són les nostres finalitats?

Administrem i gestionem els recursos que aporten els associats.

Participem en la presa de decisions i en el govern de l’escola mitjançant un representant al Consell Escolar del Centre.

Facilitem el contacte i el diàleg entre les famílies del Centre.

Dotem a l’escola, en la mida del possible, dels mitjans necessaris per millorar la funció pedagògica.

Vetllem pel compliment dels drets i deures de les mares i pares pel que fa a l’educació dels seus fills.

Els components de la Junta representem al conjunt de mares i pares davant l’Administració, per prendre decisions o per lluitar per la millora de l’educació dels nostres fills.

Organitzem, participem i col·laborem en l’organització de les festes del Centre: Santa Joaquima, Sant Jordi, Nadal, festa final de curs…

CONTACTA AMB L'AMPA

Demana o adreça qualsevol informació o suggeriment al qualsevol representant de l’AMPA directament o mitjançant escrit a l’adreça ampavedrunatordera@verdrunatordera.org